Geagte mnr. Ramaphosa, ek wil u eerstens gelukwens met u verkiesing as leier van die ANC en u baie sterkte toewens vir die pad vorentoe. Alle Suid-Afrikaners se hoop vir die toekoms is grootliks op u gevestig. Mag u die genade en wysheid ontvang om daaraan te voldoen.

U het dadelik uitsprake gemaak oor grondhervorming en dat grond sonder vergoeding onteien gaan word. My vraag is: Waarom? Daar is so baie grond in die land wat aan die staat en konings en hoofmanne behoort wat nie benut word nie of baie swak benut word. Hoekom nie daardie grond eers behoorlik benut nie? Daar is nie nog grond vir hervorming nodig nie.

Neem net al die onbenutte grond, gee dit met kaart en transport aan die grondhonger mense en gebruik die geld wat vir grondhervorming begroot is vir opleiding en geldelike ondersteuning aan die nuwe eienaars van die grond. Dink net hoe ’n lekker hupstoot dit vir die landmeters en hul assistant-opmeters sal wees om al die nuwe plase en kleinhoewes van kaart en transport te voorsien.

Die land kan ook baat vind by nog landboukolleges – veel meer as om nog grond te vat.

Mnr. Ramaphosa, Suid-Afrika het veel groter probleme as grondhervorming wat u dringende aandag verg. Dankie dat optrede teen staatskaping en korrupsie nou hoog op die agenda is. Dit is verblydend dat u wil hê dit moet dringend ondersoek word en dat die Valke en die polisie toegelaat word om hul werk te doen.

Dieselfde sal dringend met dienslewering moet gebeur – nie net op plaaslike vlak nie, maar op alle departementele vlakke. Daar sal dringend van onbekwame en lui amptenare (kaders) ontslae geraak moet word. Goeie en bekwame mense (ongeag hul kleur) moet in hul plek aangestel word, anders sal onherstelbare skade aan die land gedoen word.

Meneer, daar is ook ’n skrikwekkende neiging in Suid-Afrika, en dit is dat mense toegelaat word om die verskillende rassegroepe in die land uit mekaar te dryf en sodoende rassehaat bevorder.

Mnr. Julius Malema en sy trawante, asook sommige ander plakkaatdraers, sal van Regeringskant af vasgevat moet word. Hulle sal daarvan weerhou moet word om met mooi praatjies hul optrede teen mede-Afrikane te regverdig, maar dan vertel hul plakkate ’n ander storie.

U en u leierskorp het aangekondig dat vanjaar Mandela-jaar gaan wees. Mnr. Nelson Mandela het vir versoening in die land gestaan, maar met bogenoemde optrede deur betogers sal dit ’n mite bly en sal Suid-Afrika nooit suksesvol wees nie.

'Wanneer gaan u party en die mense van die land besef dat die land nooit tot sy reg sal kom as hulle nie begin saamstaan en elke mens toegelaat word om tot sy volle potensiaal te ontwikkel en hom of haar uit te leef nie?'

Nog ’n belangrike aspek wat nie geïgnoreer kan word nie, is die feit dat die land se bevolking uit elf verskillende volke saamgestel is, elkeen met sy eie kultuur. As elkeen se kultuur nie deur die ander erken en gerespekteer word nie, sal daar ook nooit rus en vrede wees nie. Dit geld ook elke volk se taal. Hoekom word mense toegelaat om Afrikaanssprekendes te verhoed om hul eie skole te hê? Dit is mos nie in die gees van Mandela nie.

Mnr. Ramaphosa, het dit nie tyd geword dat ons almal moet ophou om met begerige oë te kyk na wat die ander in Suid-Afrika besit nie? Kom ons kyk liewer na onsself, watter geleenthede daar vir ons is en wat ons kan doen om ons lewensomstandighede te verbeter.

Daar sal altyd ryk en arm mense wees. Hoe gouer mense dit aanvaar, hoe beter, maar almal kry tog geleenthede in die lewe. Die sleutel tot sukses is eerlikheid en deeglike beplanning (ek is seker u weet dit). Om die land reg te ruk, sal baie beplanning verg. U het die regte mense daarvoor nodig. Mag u hulle vind.

Voorspoed en mag al u ideale vir ’n voorspoedige Suid-Afrika waar word.