Vaste eiendomme:

Gedeelte 2 van die plaas Blaauwboschkuil 835

Naledi- plaaslike munisipaliteit

Noordwes

516,8 ha

(27’ 05'21.68"S) (24’54' 51, 12E)

Gedeelte 11 (Gedeelte van gedeelte 6) van die plaas Blaauwboschkuil 835

Naledi- plaaslike munisipaliteit

Noordwes

42,8 ha

(27’05’52.79”S) (24’55’57,83E)

Gedeelte 12 (Gedeelte van Gedeelte 4) van die plaas Blaauwboschkuil 835

Naledi- plaaslike munisipaliteit

Noordwes

125,9 ha

(27’05'16.87S)(24’55,48.21 E)

Die eiendomme is aangrensend aan mekaar en word as ’n eenheid geboer.

Verbeteringe:

'n Lieflike woonhuis met teëldak, drie motorhuise, verskeie store en ’n waskamer. Verder is daar bulstalle, krale, drukgange en 'n laaibank, asook 13 natuurlike weiddingskampe, almal met toegang tot water.

Die eiendomme bestaan uitsluitlik uit natuurlike weiding van soetgras en rosyntjiebos. 

Watervoorsiening:

Die eiendom beskik oor twee boorgate waarvan een toegerus is met ’n dompelpomp en een ’n met windpomp, een reservoir en ’n gronddam.

Reënval:

Gemiddelde reënval is ongeveer 350 tot 450 millimeter per jaar.

Omheinings:

Die eiendom is volledig omhein en die omheinings is in ’n redelike toestand.

Ligging:

29 km suid-oos van Vryburg op die Amalie-pad.

Terme:

1. Deposito van 10% op die dag van die veiling.

2. Balans binne 30 dae na bekragting.

3. Volledige verkoopsvoorwaardes lê ter insae by Kotzé Low Swanepoel Prokureurs, De Kockstraat 14, Vryburg

4. Voornemende kopers kan besigtiging reël deur die volgende mense te kontak: 

Braam Swanepoel  by tel. 082 442 5870 of 053 927 3964

Nicolene van Aswegen by tel. 079 215 5582 of 053 927 3964

Theuns Visser by tel. 082 338 1356