Dié tegnologie werk nie afsonderlik nie. Dit vul mekaar aan en werk saam in die produksieproses. Leer hier meer oor ses vorme van tegnologie wat jou besigheid kan ondersteun. 

Konnektiwiteit 

Konnektiwiteit is die vermoë wat een of meer toestelle het om in ’n netwerkomgewing onderling en met die internet te verbind en te werk. Dit is noodsaaklik dat presisie-landboutegnologieë werk. Daarsonder word elke stuk toerusting wat aan masjiene gekoppel is oorbodig, want dit sal nie nuttige inligting kan genereer of uitruil om sodoende jou besigheid te bestuur nie. Die konsep hou direk verband met die internet van dinge en gepaardgaande toepassings. 

Mobiliteit

Mobiliteit hou direk verband met die gebruik van slimfone en tablette. Hierdie toestelle is trouens rekenaars wat in jou sak kan pas en saamgeneem kan word na waarheen jy ook al gaan. Hulle het bedryfstelsels wat die installering van toepassings en toegang tot die internet moontlik maak en sodoende ’n wêreld van geleenthede en funksies beskikbaar stel, soos om weerpatrone dop te hou, voorraad te bestuur en presisielandboutoerusting te beheer. Dit is reeds ’n werklikheid in die hande van boere. 

Internet van dinge (internet of things)

Die idee van die internet van dinge in die landbou is om toestelle, werktuie en ander gereedskap aan die internet te koppel, sodat hulle inligting kan uitruil en van ’n afstand af bestuur kan word. Teoreties kan enige voorwerp – van ’n yskas tot ’n deurslot – die wêreld van die internet van dinge betree.

In landbou-aktiwiteite is daar baie toepassings hiervan. Sensors en kameras wat by gewasse geïnstalleer is, kan onder meer inligting oor die weer, plantontwikkelingsfase en besproeiingstoestande versamel. Hierdie data kan aan inligtingsentrums oorgedra word sodat besluite daarvolgens geneem kan word.

Groot data

Groot data verwys na die versameling en ontleding van ’n groot hoeveelheid data om unieke en waardevolle insigte en geleenthede in jou besigheid te kry. Hierdie konsep kan op verskillende maniere in die veld bekend gestel word.

Meteorologiese en geografiese data kan byvoorbeeld versamel en vergelyk word met oesrekords om die beste produk of die beste tyd om te besproei te bepaal of insette in die grond toe te pas. Met groot data kan inligting gegrond word op data, nie op raaiwerk of instink nie, en dus kan jou besluite nog doeltreffender wees. 

GPS en geoverwysing

GPS (globale posisioneringstelsel) is ’n noodsaaklike instrument in presisie-landbou. Dit bepaal die geografiese ligging, tydsone en ryspoed van ’n stuk toerusting of ’n persoon. Hierdie data is belangrik omdat dit data kan opneem en bepaal watter dele van die oes ’n sekere inset benodig, grondtoestande kan karteer en lande in kwadrante of roosters kan verdeel.

GPS word gebruik om grondvrugbaarheid en landbousonering te karteer. Dit kan kenmerke, agtergrond en voedingsbehoeftes van elke gebied opneem. Die stelsel word ook gebruik om masjiene langer werksure te bied deur funksies soos ’n stuuroutomaat. Hommeltuie kan ook deur GPS gelei word.

Hommeltuie

’n Hommeltuig is ’n klein, onbemande voertuig wat van ’n afstand af beheer word. Toegerus met kameras en sensors kan dit lang afstande aflê en groot hoogtes bereik om beelde vas te lê en intyds aan die operateur oor te dra.

In die landbou kan dit verskillende funksies hê, soos om die plantarea te karteer, gewasseienskappe soos besproeiingstoestande, plantgroei en onkruid te monitor en ontbossingsareas op te spoor. Daar is selfs hommeltuig-prototipes wat insette in spesifieke gewasareas kan laai en laat val.

Vind hier meer uit. Vir meer inligting, kontak Stephan by stephan.strydom@jacto.com.br of 072 598 2790.