Stoller versterk plante teen stresfaktore met behulp van BioForge® (reg.nr. B4671, Wet 36 van 1947). Bio-Forge® is ’n unieke en gepatenteerde formule vir voedingstowwe wat ’n organiese molekuul bevat, naamlik diformielureum, wat kragtige antioksidantiese eienskappe het.

Die Amerikaanse patentnommer is 6040273. Bio-Forge® is ’n beproefde oplossing vir gewasstres. Dit werk deur gene te reguleer in die plant se belangrikste antioksidatiewe bane (sien grafiek), aook gene wat verantwoordelik is vir etileenproduksie en wortelgroei.

Wanneer gewasse stres ervaar, produseer hulle oortollige etileen en dit versteur die fisiologiese balans van die plant. Etileen is ’n normale plantgroeihormoon wat in die selle geproduseer word. Dit beheer die beweging van ander hormone binne die plant. Hoewel dit noodsaaklik vir die funksionering van die plant is, kan té hoë vlakke van etileen tydens stres-toestande voortydige seldood en skade aan plante veroorsaak.

Bio-Forge® onderdruk hierdie oormatige etileenproduksie op genetiese vlak. Dit verbeter plantgesondheid deur die regu-lering van gene wat verantwoordelik is vir wortelontwikkeling en droogteverdraagsaamheid.

Deurlopende groei van wortelpunte help om ’n gesonde vlak van planthormone tydens alle groeistadiums te handhaaf. Dit sorg vir beter opname van voedingstowwe.

Bio-Forge® berei plante voor om stres te oorkom voor die stresgebeurtenis. Dit laat gewasse herstel tot ’n normale groei-patroon ná die stresgebeurtenis. Hoe vroeër opgetree word om etileenvlakke in ’n gewas te reguleer, hoe beter sal die gewas se weerstand wees wanneer stresfaktore voorkom.

Voordele:

Die produk Bio-Forge®:

  • Verhoog die respirasie en metabolisme van die plant en heraktiveer groei.
  • Verhoog die uitdrukking van gene wat weerstand teen plantstres bied.
  • Elimineer die gevolge van spanning wat veroorsaak word deur oormatige etileenvlakke wat in spanningstoestande geproduseer word.
  • Versnel die herstel van plante wat stres ervaar en help plantgroei in droë tydperke.
  • Verhoog die natuurlike, lewenskragtige groei van jong plante.

Deur Bio-Forge® voorkomend toe te dien om oormatige etileen te verminder, lei tot beter genetiese uitdrukking in plante, beter groei en verhoogde opbrengs in verskeie landbou-gewasse.

Dit is voorkomend en genesend, wat produsente  die buigsaamheid bied om op plantstres te reageer vanuit enige bron, waaronder onkruiddoder- of plaagdoderskade.

Bio-Forge® is veelsydig en kan dus toegedien word as ’n saadbehandeling, tydens plant en as ’n blaartoediening om optimale groei tydens stresgebeurtenisse en in moeilike groeitoestande te verseker. Bio-Forge® is deur meer as 50 universiteite wêreldwyd geëvalueer en het bewese resultate reg oor Suid-Afrika behaal.   

Me. Venessa Moodley is die bemarkingsbestuurder van Stoller Suid-Afrika.    

Navrae:
Mnr. Hendrik Kapp, 065 623 9397, e-pos: hkapp@stoller-africa.com.