Hulle moet noukeurig rekord hou van alle chemikalieë wat toegedien word om akkreditasie te kan kry vir die uitvoer van vrugte, sê me. Anneke Fourie van Boschkrans-boerdery by Groblersdal, wat met 420 ha sitrus en 108 ha druiwe boer.

Die boerdery gebruik FarmTrack al twee jaar lank op 23 trekkers om te bepaal watter middels wanneer in spesifieke boorde gespuit is, of enige rye oorgeslaan is en hoeveel chemikalieë aangewend is. Fourie sê die daaglikse verslae help hulle baie met vooruitbeplanning.

“Plaasbestuurders kan sien watter take afgehandel is sodat hulle toerusting en arbeid vir die volgende dag en week doeltreffend kan toewys.

“Dit bied beter beheer oor die voorraad chemikalieë en brandstof wat beskikbaar is. Begin- en sluitingsaldo’s en die hoeveelhede wat gebruik is, word vasgelê en vergelyk. Dit help ook met aankope.

“FarmTrack is nuttig vir tydsbestuur sodat trekkeroperateurs vir die presiese getal ure teen die korrekte tarief betaal word. Die FarmTrack-stelsel versamel al die data op ’n maklike en verstaanbare manier sodat die bestuur ingeligte besluite kan neem,” sê Fourie. 

Navrae:
021 880 1163, web: www.farmtracksa.com