Die Brangus is noukeurig uit twee rasse ontwikkel, naamlik die Angus, wat in gematigde streke presteer, en die Brahman, wat onder tropiese omstandighede goed doen. Die Brangus verteenwoordig die beste van beide wêrelde en verseker ’n lang produktiewe leeftyd. Dit beteken meer kalwers en die behoorlike gebruik van bulle met uitstekende genetika. 

Hieroor styg Brangus uit 

Die Suid-Afrikaanse bevolking groei jaarliks met 2% en plaaslike produsente word uitgedaag om meer op ’n kleiner oppervlak te produseer. Hiervoor is vroegrypdiere nodig wat vinnig groei sonder om vleisgehalte in te boet. Daarmee saam moet melkproduksie en vrugbaarheid konstant gehandhaaf word en dít is hier waar die Brangus bo die res uitstyg.

Die Brangus is ook die enigste Brahmanverwante ras wat 100% poenskop is. Talle ander rasse bring die poenskopgeen in hul kuddes in ter wille van dierewelsyn, beter bestuur en minder beserings. Vanweë die skaarsheid van poenskopdiere binne hul rasse, is hierdie poenskopbeeste egter nie noodwendig hul beste beeste nie. Vordering met die ontwikkeling van poenskopkuddes is ook stadig, aangesien baie van die poenskoppe heterosigoties vir die geen is. Die Brangus, daarteenoor, ontleen sy poenskopgeen aan die Angus, wat al eeue lank homosigoties poenskop is.

Vroulike Brangusdiere het ’n effense skuins kruis, wat kalwingsgemak bevorder. Hulle kalwers het klein koppe en is lig, maar sterk by geboorte. Kalwingsprobleme is dus seldsaam en die oorlewingskoers is hoog.

Brangusbeeste is uitstekende groeiers op die veld én in die voerkraal. Hulle besit ook talle ander gesogte eienskappe soos vrugbaarheid, langslewendheid, vleisgehalte, aanpasbaarheid, gehardheid, loopvermoë en selektiewe vreetvermoë. 

Volhoubare presteerders 

Danksy die Brangus se medium raam en vroeë volwassenheid, presteer hy uitstekend op weidings met beperkte voedingswaarde en korter seisoene. Dit verseker gehalte vleisbeesproduksie sonder dat voerkraalafronding nodig is. Die korter groeityd van Brangusbeeste beteken ook minder druk op weiding asook groter winsgewendheid.

Brangusbeeste is konsekwent in hul prestasies in verskillende provinsies in die land. Brangusbeeste lewer ook besonderse goeie speenkalwers. Met die hoogste gemiddeldes in onderskeidelik Mpumalanga en die Noord-Kaap, is dit duidelik dat die Brangus nie net in gebiede met goeie weiding presteer nie, maar ook in droër streke.

Eersteklaskoeie

Die Branguskoei is die kroon van die ras. Die kombinasie van uitstekende moedereienskappe en die vaars se vinnige groeikapasiteit, lewer koeie wat in alle provinsies die helfte van hul gewig speen. Brangustelers fokus ook op die handhawing van melkteelwaardes. Dit lê die grondslag vir lewenslange prestasie. Sonder goeie melkvoeding, sal ’n speenkalf nie swaarder word en ’n vers nie ’n kalf grootmaak nie. 

Navrae:
Brangus SA, 051 451 2496, e-pos: admin@brangus.org.za. Webblad: brangus.org.za