Deur innoverende boerdery-ontwerpe en presisieboerderytegnologie te benut, het Wildeklawer homself gevestig as ’n pionier in die varsproduktebedryf in Afrika.  Ons bly diep gewortel in ons plaaslike gemeenskap en speel ’n aktiewe rol in opheffing deur jeugsportinisiatiewe. Wildeklawer bied langtermyn-loopbaangeleenthede aan talentvolle spanspelers wat optimalisering geniet. Ons is op soek na ’n Hoof- Finansiële Beampte (CFO) om by die dinamiese leierspan aan te sluit. 

Sleutelprestasiegebiede: 

 • Verantwoordelik vir die algehele finansiële bestuur van die besigheid
 • Neem leiding en maak aanbevelings oor finansiële en strategiese sake aan die direksie
 • Bestuur strategiese inisiatiewe
 • Bestuur die rekenmeesterspan
 • Kommunikeer met ouditeure en berei finansiële state voor vir ouditdoeleindes
 • Verantwoordelik vir die begrotingsproses en verseker algehele begrotingskontrole
 • Ontwikkel en monitor interne kontrolestelsels
 • Bestuur sleutelverhoudings met finansiers
 • Samestelling en interpretasie van bestuursrekeninge 
 • Verbeter die doeltreffendheid van die besigheid via die optimalisering van winssentrums

Vereistes: 

 • ’n Toepaslike graad in rekeningkunde of finansiële bestuur met finansiële en kosterekeningkunde
 • Ten minste sewe jaar ondervinding in soortgelyke omgewing (ondervinding in die landbou- of voedselbedryf sal voordelig wees)
 • Kennis van Navision en Jet-verslae sal voordelig wees

Sleutelvaardighede:

 • Winsgeoriënteerd en ’n algemene aanvoeling vir besigheid
 • ’n Georganiseerde individu wat met mense op alle vlakke van ’n organisasie kan skakel
 • ’n Proaktiewe en dinamiese spanspeler wat kan optimaliseer en doeltreffend onder druk funksioneer
 • ’n “Hands on”-persoon wat gemaklik is daarmee om by detail betrokke te raak
 • Goeie interpersoonlike en personeelbestuursvaardighede
 • ’n Belangstelling in en kennis van die finansiële markte
 • ’n Gemotiveerde individu wat verantwoordelikheid vir sy werk aanvaar

Vergoeding: ’n Mededingende vergoedingspakket met inagneming van kwalifikasies en ondervinding. Bepaalde maatskappyvoordele, insluitend prestasie-aansporings, word aangebied. 

Stuur asseblief jou CV per e-pos aan: marius@wildeklawer.com

Navrae: Carin van Tonder by 053 531 9700.

Sluitingsdatum: 20 Julie

Indien jy nie binne 30 dae van die sluitingsdatum van ons verneem het nie, kan jy jou aansoek as onsuksesvol beskou.