Omnia Kunsmis se grondontledingsdatabasis toon dat 26% tot 27% van die sanderige bogrond in die Vrystaat en Noordwes se pH-waarde (KCl) wissel van 4,0 tot 4,5. Onderskeidelik 6% en 5% van die sanderige bogrond in die Vrystaat en Noordwes se pH-waardes (KCl) is reeds laer as 4,0 (sien tabel).

Tabel
Tabel

Navorsing (Haumann, 1986) wat in die destydse Hoëveldstreek van Suid-Afrika gedoen is, dui op verwagte oesverliese vir mielies op sanderige grond by sulke pH-waardes (KCl) (sien grafiek).

Grafiek
Grafiek

Die geraamde verlies aan mielieopbrengs met die huidige grondsuurheidsvlakke is sowat 450 000 ton met ’n geldwaarde van byna R1 miljard per jaar.

Gevolglik het die misstofvereniging van Suid-Afrika (Fertasa)’n grondsuurheidswerkgroep gestig. Fertasa sal oor die volgende twaalf maande met die samewerking van Graan SA kyk na die oorsake, slaggate, invloed en oplossing van grondsuurheid om die bedryf weer op koers te kry. Die werkgroep word met die samewerking van mnr. Kobus van Zyl en dr. Koos Bornman van Omnia bedryf.

NAVRAE: Fertasa, e-pos: general@fertasa.co.za; 012 349 1450.