Goeie voorbereiding van die saadbedding is die belangrikste deel van lusernvestiging. Maak seker dit is geskik vir fynsaad. Die grond-pH moet vroegtydig reggestel word vir optimale produksie, en moet verkieslik 6,7 tot 6,9 (KCL) wees. Vir goeie dreinering moet die grondstruktuur ’n klei-inhoud van minder as 35% hê, en dieper as 1,2 m wees vir optimale penwortelontwikkeling.

Lusernsaad wat reg geïnokuleeris, kan tot 400 kg N/ha per jaar in die grond bind. Dien ’ni nokulant van hoë gehalte teen die regte dosis en op die regte tyd toe.

Saaidiepte wissel van 5-15 mm in swaar grond en 10-30 mm in ligte sandgrond. Wees bedag op insekskade vroeg in die seisoen, en pas besproeiing volgens die wortelontwikkeling aan. Die hergroeistadium vanuit die kroon begin sodra die plant begin blom, wat die volgende snit bepaal.

Nuwe kultivars, soos Barenbrug se BAR-reeks, het ’n hoë winteraktiwiteit waartydens hergroei plaasvind voordat die plant reproduktief raak. Die ou reël van sny wanneer die land 10% in blom is, geld dus nie meer nie. Bestuur die land se snytyd en -hoogte goed sodat die hergroei nie beskadig word nie. Dít is die geheim om meer snysels in ’n jaar af te haal.

BELEGGING

Die sny en baal van lusern het ’n groot invloed op die graad van lusernhooi. Die geheim is om soveel moontlik blare te behou om gehalte te verseker.

Die onttrekkingsyfers van lusern is relatief hoog omdat geen reste agterbly nie. Algemene riglyne is 10-17 kg kalsium, 15-20 kg kalium en 2-4 kg swael per ton hooi geproduseer per hektaar. Monitor voedingstofvlakke sodat bemesting in die proses aangepas kan word.

Danksy goeie opbrengste is lusern ’n belegging vir die toekoms. Die verskil tussen wins en verlies word bepaal deur goeie besluitneming voor vestiging en volgehoue bestuur.

NAVRAE: 021 979 1303; web: www.barenbrug.co.za