Angusbeeste is bekend om talle eienskappe wat winsgewendheid bevorder, waaronder vrugbaarheid en puik karkasgehalte. Hierdie kenmerke, tesame met die feit dat Angusbeesvleis wêreldwyd gesog is, het daartoe bygedra dat dié ras se verkope verlede jaar aansienlik gestyg het.

Naas vrugbaarheid en goeie karkasgehalte het die Angus die volgende eienskappe wat ekonomies belangrik vir ’n winsgewende beesboerdery is:

  • n Uitstekende moederlyn. Die grondslag van enige beesboerdery is ’n vrugbare, produktiewe koeikudde. Die Angus voldoen 100% aan hierdie eienskap. Anguskoeie is die ideale keuse vir enige kudde.
  • Die Angus is een van die min rasse in Afrika wat homosigoties poenskop is. Danksy genetiese onthoorning van kalwers kan boere baie tyd en geld bespaar.
  • ’n Lae geboortegewig en swaarder speenkalwers. Anguskalwers het ’n lae geboortegewig (sien tabel), maar speen teen gemiddeld 241 kg. In hoëreënvalgebiede kan Anguskalwers maklik 300 kg teen speentyd bereik. ’n Swaarder speenkalf is nie altyd voordelig nie omdat voerkrale soms teen sulke kalwers diskrimineer.Met die groot vraag na Angusspeenkalwers danksy die huidige mark vir Angusbeesvleis vanweë uitstekende karkasgehalte en goeie groei, word daar egter nie altyd teen swaarder Angusspeenkalwers gediskrimineer nie.
  • Gevestigde mark. Teelmateriaal is belangrik vir stoet- en kommersiële boere, maar dit is veral belangrik dat daar altyd ’n vraag na die produk moet wees. Danksy jare se toewyding deur Angustelers om diere van uitstekende gehalte te teel wat in verbruikers se behoefte voorsien, is daar tans ’n groot vraag na Angusbeesvleis. Boere wat geregistreerde Angusbulle in hul teel- of kruisteelprogramme gebruik, kan verseker wees dat die mark vir daardie nageslag reeds bestaan. Die verkope van Angusbulle het verlede jaar aansienlik gestyg danksy voerkrale se vraag na Angusspeenkalwers. Angus Beef is landwyd in Suid-Afrika beskikbaar, en die vraag na Angusbeesvleis het in ’n kort tyd skerp gestyg. Dit hou baie voordele in vir stoet- en kommersiële Angustelers.

Die Angus-beestelersgenootskap van Suid-Afrika en sy lede is gereed om prestasiegetoetste bulle aan stoet- en kommersiële boere te verskaf. Indien jy nog nie met Angusse boer nie, behoort hierdie ras beslis jou volgende keuse te wees. 

Navrae: