Hy skryf sy lammers se goeie speengewig aan twee faktore toe: 'n bietjie ekstra proteïen in sy voerrantsoen, en die gebruik van Bayer se ByBoost en Baycox.