Polysulphate word in sy natuurlike kristalvorm in Brittanje ontgin. Dit bevat vier voedingstowwe, naamlik swael (S), kalium (K), magnesium (Mg) en kalsium (Ca). 

Dit bevat 19,2% S, 11,6% K, 3,6% Mg en 12,2% Ca, alles in sulfaatvorm. Al hierdie voedingstowwe is ten volle beskikbaar vir plante. Die chloriedinhoud daarvan is baie laag, dit het ’n lae soutindeks en ’n neutrale pH.

Polysulphate ontstaan uit ’n mineraal genaamd polihaliet. Aangesien dit ’n natuurlike kristal is, het dit ’n unieke oplossingspatroon wat voedingstowwe geleidelik vrystel nadat dit op die grond toegedien is. Die langdurige beskikbaarheid van voedingstowwe verminder die kans van kunsmisverlies en stem ooreen met die opnametydperk van gewasse. 

Polysulphate het ’n lae koolstofspoor en is gesertifiseer vir organiese gebruik. Die produk bestaan uit korrels wat 2 mm tot 4 mm in deursnee is, met uitstekende verspreidingseienskappe. Dit is die ideale kunsmis om saam met skoon stikstof toe te dien. Dit kan tydens planttyd toegedien word deur middel van die planters en ook in bobemesting – net so skoon of in mengsels.

Graangewasse benodig voldoende en gebalanseerde voedingstofbronne. Polysulphate is veral geskik vir graan, aangesien dit vier noodsaaklike voedingstowwe – S, K, Mg en Ca – in een toediening voorsien. Die langdurige vrystelling van Polysulphate beteken dat, namate hierdie voedingstowwe vrygestel word, ’n deurlopende vars bron van elk aan die groeiende graanoes verskaf word. 

Baie landbougrond het ’n tekort aan swael as gevolg van die vermindering van atmosferiese besoedelingsneerslag. By graangewasse soos koring kan swaeltekorte lei tot ’n afname in die fotosintetiese vermoë van die plant. Om die doeltreffendheid van stikstofverbruik te maksimaliseer benodig graangewasse voldoende kalium- en swaelvlakke. Lae magnesiumvlakke kan wortelontwikkeling belemmer en plante meer vatbaar maak vir stres weens hoë temperature.

ICL het uitgebreide navorsing gedoen oor die uitwerking van Polysulphate op graangewasse. In hierdie proewe is gevind dat Polysulphate swael en kalium verskaf wat die opname van stikstof verbeter, terwyl die toegevoegde magnesium en kalsium beter wortelontwikkeling en in die algemeen verbeterde vestiging van gewasse tot gevolg gehad het.

Met Polysulphate-toediening kan die graan sy maksimum produktiewe prestasie bereik, wat nie net hoë graanopbrengste tot gevolg het nie, maar ook graanproteïen van ’n beter gehalte, verbeterde bakgehalte en verhoogde stikstofverbruikdoeltreffendheid.

Polysulphate bied die volgende voordele:

  • Dit lewer uitstekende opbrengste, verbeterde gehalte en verhoogde winsgewendheid.
  • Dit verhoog gewasgesondheid en -groeikrag.
  • Dit is ’n veelsydige produk wat geskik is vir alle soorte gewasse en alle tipes grond.
  • Maklike, eenvormige verspreiding.
  • Lae chloried, lae soutinhoud-indeks, neutrale pH en geen versurende effek nie.
  • 100% organies en laer plaas-koolstofspoor.
  • Afkomstig uit Brittanje, met ’n versekerde voorraad kunsmis.
www.polysulphate.com; ICL/Landkem: 060 504 4273 of tryan-lee.cronning@icl-group.com (reg.nr. K10827); Ekor-kunsmis: 082 944 4578 of mel@ekor.co.za (reg.nr. K10728); Talborne Organies: 013 933 3172 of info@talborne.co.za (reg.nr. K10832).