Die oppervlakte in Suid-Afrika wat met sojabone beplant is, het van 165 400 ha in 2007-’08 tot ’n geraamde 787 200 ha in die 2017-’18-groeiseisoen toegeneem. Dit is ’n beduidend groter oppervlakte, en dui op die progressiewe toename in sojaboonproduksie die afgelope tien jaar (PRF, 2018).

Die groter plaaslike vraag na proteïenryke voedselbronne het ook bygedra tot ’n toename in sojaboonproduksie, veral vir die vee-, pluimvee- en akwakultuurbedryf. Hierdie gewas word as ’n goedkoop bron van proteïenvoer van goeie gehalte beskou.

Mnr. PR Janse van Rensburg (links), ’n landboukund
Mnr. PR Janse van Rensburg (links), ’n landboukundige van Pioneer, het vroeër van jaar op Pioneer se boeredag by Sannieshof in Noordwes ’n lesing oor sojabone aangebied.

Danksy die uitbreiding van sojaboonproduksie is nuwe boere, wat onder ekonomiese druk verkeer, aan die gewas blootgestel. Baie boere is egter onkundig oor sojabone. Hulle weet nie watter stand met watter rywydte om te plant nie, en gevolglik word saad vermors.

PROEFRESULTATE

Pioneer het proewe met die kultivar P64T39R gedoen om boere se vrae oor plantestand en rywydte te beantwoord. Hou in gedagte elke proefperseel het verskillende rywydtes gehad, was in ’n ander omgewing en kan dus nie met mekaar vergelyk word nie, hoewel dieselfde kultivar in elke geval gebruik is (sien die tabelle).

Tabel 1
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 4

Indien die plantestand met enige rywydte 200 000/ha tot 350 000/ha is, is daar die vermoë vir ’n goeie oes in hoë- en lae-opbrengsjare. ’n Plantestand van 150 000/ha lewer wel ’n goeie opbrengs, maar dit is ’n risiko vir die boer.

P64T39R kan bosagtiger wees en aanpas by ’n lae plantestand, maar dit kan ook goed reageer by ’n hoër stand.

Mnr. PR Janse van Rensburg is ’n landboukundige van Pioneer.

NAVRAE: E-pos: info.rsa@pioneer.com