Sy pa, Joachim, het reeds in die vroeë 1990’s medics gevestig deur verminderde bewerking en die korrekte bemestingspraktyke te gebruik om die natuurlike balanse in die grond te herstel. 

Wisselvallige klimaatstoestande verhoog die risiko om winsgewend met koring in die Swartland te boer. Dit is om hierdie rede dat daar gekonsentreer word op maniere om die natuurlike prosesse in die grond te stimuleer en tydelike tekorte wat gedurende die groeiseisoen kan voorkom, op te hef. Louw glo in deurlopende verbetering en is elke jaar in mededinging met homself om te verbeter.

Op lang termyn is die klem om organiese komponente in die grond te verhoog deur dekgewasse en medics in wisselbou met koring te plant. Benutting van weiding en die hersirkulasie van voedingstowwe deur die skape is ’n onontbeerlike stap in hierdie proses.

Sy ingesteldheid op natuurlike prosesse lewer ’n stabiele inkomste uit koring en skape. Hy ondervind goeie resultate met Atlantic Fertilisers se produkte en sê: “Dit is baie winsgewender as wat ’n mens dink.”

Die gebruik van Atlantic Fertilisers se bemestingsprodukte en beginsels vind al hoe meer byval by graanprodusente. Atlantic Fertilisers bied oplossings vir ’n gesonder benadering tot boerdery deur die klem te plaas op die toevoeging van kalk, gips en mikro-elemente in kombinasie met organiese bemestingskomponente.

Atlantic Fertilisers ondersteun grondgesondheid, herlewingslandbou en volhoubare boerdery. Dit gaan nie net oor die produk nie, maar oor die ingesteldheid en leefwyse. 

Praat met Atlantic Fertilisers se kenners sodat hulle saam kan werk aan ’n beter benadering, soos saadbehandeling met Trichoderma en die aanwending van vishidrolisaat. Besoek gerus www.atlanticfertilisers.co.za vir nog inligting.