Wanneer ’n boerdery 200 000 braaihoen-ders per siklus han-teer, kan ’n boer nie bekostig om ’n fout te maak wat die gesond-heid van sy hoenders in gedrang bring nie. Mnr. Simon Nkuna van die plaas Kromdraai in die Kinross-omgewing in Mpuma-langa boer sedert 2004 met hoenders. Die boerdery se naam is Siyakhulisa. 

Hy het in 2009 begin om Aviboost by die hoenders te gebruik en is nog nie ’n dag spyt oor dié besluit nie.