VKB is reeds langer as honderd jaar in besigheid. Die graandienste-afdeling was van die begin af deel van die hartklop van die onderneming en is steeds ’n belangrike skakel in die waardeketting. 

Voor die bou van silo’s is graan in sakke gebêre wat in VKB-skure by verskeie punte in VKB se bedieningsgebied opgeberg is. Die eerste van hierdie opbergingspunte is in 1919 op Daniëlsrus opgerig kort nadat VKB as koöperasie tot stand gekom het. Sedertdien het geriewe uitgebrei tot 23 graanopbergingspunte waar graan en oliesade in verskillende tipes infraktruktuur opgeberg word.

Die vernaamste is die tradisionele sementbuise wat gedurende die 1970’s en 1980’s opgerig is en wat bekende bakens geword het. Benewens die sementbuise word graan en oliesade ook opgeberg in sinkbuise, graanskure, bunkers en silosakke in die noordoos-Vrystaat en Limpopo. Die totale opbergingskapasiteit is vandag meer as 1,4 miljoen ton. 

Graandienste is ’n afdeling van VKB Landbou (Edms.) Bpk. met twee vertakkings. Die eerste is die graanbedryf, wat primêr verantwoordelik is vir die hantering en opberging van graan en oliesade, maar ook ’n verskeidenheid waardetoegevoegde dienste aan klante bied.

Die tweede vertakkings is graanbemarking, wat verantwoordelik is vir die verhandeling van produsente se graan, asook die verkryging van graan vir VKB Agri Processors se onderskeie verwerkingsaanlegte.

Graanbedryf

VKB se graanopbergingspunte is toegerus om verskeie grane en oliesaadprodukte teen hoë tempo per pad en spoor te ontvang, te versend en veilig op te berg. ’n Verskeidenheid graandienste word aangebied, wat moderne skoonmaak- en drooggeriewe insluit. Die geriewe word deurlopend opgegradeer om ’n vinniger en doeltreffender diens te lewer. Op een na is al die silo’s geregistreer as JSE-leweringspunte.

Kapasiteit is nie die enigste faktor wat die doeltreffendheid van graanopberging bepaal nie. Die ligging en toeganklikheid van ’n leweringspunt om in die behoeftes van produsente en kopers te voorsien, is ewe belangrik. Die kapasiteitsbenutting van ’n leweringspunt is deurslaggewend vir doeltreffendheid en volhoubaarheid.

Waardetoegevoegde dienste behels droog- en skoonmaakgeriewe om nat en besmette graan te ontvang en gereed te kry vir markbehoeftes. Grane en oliesade word ontvang en veilig bewaar. Sifting van kommoditeite volgens gehalte is moontlik volgens verwerkers se voorkeure. Nuwe tegnologie word deurlopend in werking gestel en toerusting word noukeurig onderhou.

Ander belangrike faktore behels skoonmaaktempo, vermoë om verskillende kommoditeite met verskillende grade te kan hanteer en op te berg, vermenging, deurlugting, beroking, droging, sekuriteit teen diefstal, kollaterale bestuur en die uitreik van silosertifikate. Hierdie is belangrike dienste in ’n moderne mededingende graanhanterings- en opbergingsomgewing waaraan VKB Graandienste voldoen.

VKB se silo’s voldoen aan die Wet op Voedselveiligheid en is geakkrediteer om graan vir uitvoer te versend. Personeel wat by die silo’s werksaam is, is ingevolge Wet 36 van 1947 as plaagbeheerbeamptes geregistreer. Die silokomplekse beskik oor toerusting wat plaagbestuur doeltreffend maak sonder om die gehalte van die produkte nadelig te beïnvloed. Goed gekoördineerde bedryfs-,  logistieke en administratiewe werkwyses sorg vir optimale graanvloei-doeltreffendheid, in en uit.

Graanbemarking

VKB Graanbemarking is daarop ingestel om ’n omvattende diens aan produsente, graanhandelaars, meulenaars, veevoeraanlegte en ander verwerkers te lewer. Die graanmark is ’n dinamiese omgewing en prysrisikobestuur is noodsaaklik vir volhoubaarheid in die JSE se veranderlike mark vir afgeleide kommoditeite. Hierdie diens is beskikbaar aan al VKB se klante en word gerugsteun deur doeltreffende stelsels, prosedures, die Safex-verhandelingsplatform en silosertifikate.

’n Verskeidenheid fisieke en voorseisoenkontrakopsies/keuses word aangebied wat spesifiek ontwerp is om aan die produsent se kontantvloeibehoeftes en markblootstelling te voldoen, in ag genome seisoenale neigings. Ondersteunende graanmarkinligting word daagliks aan VKB se klante beskikbaar gestel.

Personeel

VKB bemagtig sy belangrikste bate, naamlik sy personeel, met opleiding wat ooreenstem met besigheids- en bedryfsbehoeftes. Sodoende word personeel toegerus om die kwessies van die toekoms met groot sukses aan te pak. Dié basis word deurlopend as deel van VKB se oorhoofse strategie uitgebou met ’n doelwit om diversiteit in die besigheid verder uit te brei.

VKB speel ’n leidende en deelnemende rol in die graanbedryf deur sy betrokkendheid by organisasies soos Agbiz, Agbiz Grain en die Graanhanteringsorganisasie van Suider-Afrika (GOSA), en neem deel aan bedryfsverwante navorsings- en ontwikkelingswerk. 

Vir meer besonderhede oor Graandienste, besoek VKB se webwerf