Pioneer het op 20 April sy 95ste bestaansjaar as een van die eerste en suksesvolste bas­tersaad-maatskappye ter wêreld gevier. Toe Henry Wallace destyds sy maatskap­py in die lewe geroep het, het hy ’n visie gehad om saaiboere produktiewer en winsgewender te maak deur sy bastersaad aan die landbou beskikbaar te stel.  

Daardie visie het bly groei, en vandag is Pioneer ’n onbetwis­bare wêreldleier wat genetiese materiaal, agronomie en vernu­wende tegnologie betref.  

“Pioneer is daartoe verbind om die produktiwiteit en wins­gewendheid van boere wat voedsel produseer, te verbeter, en om aan die verbruiker die beste produk moontlik te bied, nou en in die toekoms,” sê mnr. Tim Glenn, uitvoerende vise-voorsitter en kommersiële hoof van Corteva Agriscience, waarvan Pioneer die vlagskip-saadhandelsmerk is.  

“Pioneer het die gesig van die landbou wêreldwyd veran­der deur uitstekende produk­te, voortreflike diens en agro­nomiese oplossings wat boere daagliks help om produktiwiteit en wins te verhoog en hul beste potensiaal moontlik te bereik.”  

Die maatskappy beskik plaaslik oor ’n ongeëwenaarde keuse van mielie-, sojaboon-, sonneblom- en kanolasaad­produkte.  Pioneer is aan die voorpunt om die landbou van die toekoms   te help vorm sodat toekomstige geslagte daarby baat sal vind en die landbou kan voortbestaan.  

Die maatskappy is voortdu­rend besig met saadontwik­keling en -behandeling omdat dit ’n noodsaaklike rol in die landbou en gesonde gewaspro­duksie speel.  Dit is nie net onontbeerlike hulpmiddels vir die bestuur van   vroeëseisoen-siektes en -plae nie, maar ook as ’n lewensvat­bare alternatief vir blaar- en grondtoedienings.  

Die bestuur van saadbehan­deling speel ’n belangrike rol in omgewingsbewaring en ver­hoog gewasgesondheid, terwyl dit die aktiewe bestanddeel van die saad versterk. Dit dra by om die maksimum gewasgesond­   heidsvoordeel te verkry.  Die Pioneer-handelsmerk verseker in moderne tye dat boere belê in bewese resultate en hoogs tegniese en betroubare agronomiese dienste.

Tydlyn

1926 – Henry A. Wallace stig die Hi-Bred Corn Company.

1949 – Pioneer behaal die mylpaal van ’n miljoen eenhede verkoop in Noord-Amerika.

1952 – Die Long Look-sakefilosofie word geskryf.

1981 – Pioneer word die “Mielie-Markleier” in Noord-Amerika.

1992 – Pioneer registreer in Suid-Afrika.

2014 – ’n Wêreldklas-navorsingslaboratorium open in Delmas, Mpumalanga.

2017 – Die Hoogekraal-Droëweste-navorsingsaanleg open.

2019 – Corteva Agriscience word gestig, met Pioneer as die vlagskip-saadhandelsmerk.

Daardeur word die huidige leuse van: Pio­neer – Gemaak Om Te Groei™ deurentyd prakties gehandhaaf.  Pioneer beskik oor puik on­dervinding en kennis van die plaaslike en internasionale landbou. Derduisende boere wêreldwyd wat op saad en saadverbouing toegespits is, vind daagliks daarby baat.  

“Ons inligtings- en velddae 1ê klem op individuele inligting en kennis van saaiboere en hul probleme.”  

Pioneer se sakefilosofie is gegrond op die Long Look-filosofie wat in 1952 geskryf is. Dit bestaan uit vier beginsels wat met die stigting van die maatskappy vasgelê is en steeds bepalend is, naamlik: Om die beste produkte te lewer. Om eerlik en redelik sake te doen.  Om produkte met mening, maar sonder wanvoorstelling, te adverteer. Om nuttige bestuurswenke aan kliënte te gee.   

“Ons is ingestel op ons men­se, ons kliënte en die toekoms – reg oor die wêreld. Ons vier ons 95ste bestaansjaar met die wete dat ons ’n onbetwiste leier op ons gebied is,” sê Glenn.  

Pioneer is al 95 jaar lank vol­uit besig om die landbouwêreld te herskep en te verander as ’n robuuste en sterk landbou­maatskapy.  Naas Suid-Afrika is die maatskappy ook bedrywig in meer as 90 lande wêreldwyd, en is trots op sy erfenis.