Mnr. Johann van der Merwe van AMT verduidelik hoe sake tans op die markte virlewende hawe staan.