Mnr. Johann van der Merwe van AMT gesels oor huidige marktoestande.