Die Lewendehawe Registrerende Federasie (LRF), wat die skool reël, wil daarmee aan betrokkenes in die wildteelbedryf ’n geleentheid bied om hul kennis uit te brei en “om beter te vaar met dít wat hulle reeds baie goed doen”. Die tema van eerste wildskool is: “Die Suid-Afrikaanse Wildbedryf: ’n Gewenste posisie vir die toekoms.”

“Die wildbedryf vorm deel van die landbou op dieselfde manier as wat normale landbou-aktiwiteite moet deel vorm van bewaring. Dit gaan oor die gebruik van natuurlike hulpbronne op ’n manier wat volhoubaarheid steun en finansiële of ekonomiese vooruitsigte verbeter, terwyl die regte etiek behou word,” sê mnr. Kobus Bester, voorsitter van die LRF, op die skool se webtuiste.

Die wildbedryf het die afgelope paar jaar baie verander, veral ten opsigte van intensiewe teelprogramme vir sekere wildsoorte. Dit bly belangrik om die behoeftes van die verbruiker te verstaan, asook die bekostigbaarheid van wildprodukte, net soos by alle landbouproduksiestelsels die geval is, sê Bester.

“Wat ook al gedoen word, moet finansiële sin maak. Die produk moet bemark word teen ’n waarde wat hoër is as die koste om dit by die eindprodusent te kry. Nie alle diere wat geteel word, het waarde as trofeediere nie, maar alle diere moet ten minste ’n vleiswaarde hê.”

Die handhawing van hierdie waarde is meer van ’n probleem as wat die geval is met dié van vee. Dit is weens die infrastruktuur, kundigheid en koste wat by wildboerdery betrokke is. Die oes van wild vir wildsvleis word byvoorbeeld in die veld gedoen en nie in ’n gereguleerde slagplaas nie.

Talle veeartsenykundige probleme bestaan ook ten opsigte van wild en wildboere moet vertroud wees met die wetlike vereistes van die bedryf. Die bestuur van die teelmateriaal van die betrokke diere is ook problematies, aangesien die merk van diere met oorplaatjies vir behoorlike stamboekbeheer en bestuur nie altyd lewensvatbaar is nie.

In die lig van hierdie struikelblokke wil die Aldam-wildskool die probleme in dié sektor op die korrekte wyse en met die nodige kundigheid bespreek om te verseker dat die bedryf spesifieke doelwitte stel om sy gewenste posisie in die toekoms te verwesenlik.

Besoek die Aldam-wildskool se webtuiste vir meer inligting oor die program, sprekers en ander reëlings – www.wildskool.co.za  

Navrae: Charmaine Alberts, e-pos: palberts@telkomsa.net; tel. (051) 821 1783.