Ingevolge die regulasies is benuttingsjag, waarvan die hoofdoel die verkryging van wildsvleis vir eie gebruik is, nou toelaatbaar.

Ingevolge regulasie 33 (4) is jag deel van wildbestuursdienste. Jagters mag oor distriks-, metro- en provinsiale grense reis onderhewig aan gesondheidsprotokolle vir die aantal persone in die voertuig en die dra van maskers in openbare plekke. Die grondeienaar moet ’n permit uitreik aan elke individuele persoon wat vir die jag reis.

Klik hier vir 'n voorbeeld van die permit. 

Die jagter is self verantwoordelik om die provinsiale jaglisensies, soos die onderskeie provinsies in hul ordonnansies bepaal, te bekom en te alle tye aan sy of haar persoon te dra.

Die jagter mag slegs by die jagbestemming oorbly en nêrens anders gedurende die reis na die jagbestemming, of met die terugreis na sy of haar woonadres nie.

Die grondeienaar van die jagbestemming is verantwoordelik vir die handhawing van gesondheidsprotokolle soos wat die regulasies vereis ten opsigte van die monitering van besoekers en personeel, die voorsiening van ontsmettingmiddels en die deeglike skoonmaak van geriewe tussen jagte.

Verder moet voornemende jagters ’n lys vrae beantwoord voordat hulle kan gaan jag of die perseel mag betree. Indien die antwoord op enige van die onderstaande vrae ja is, moet die grondeienaar weier om die persoon op die perseel toe te laat.

Jagters moet hulle voor die tyd vergewis van die onderstaande vrae sodat hulle nie met aankoms by die jagbestemming weggewys word nie.

vrae jagters vlak 3
Die lys van vrae wat voornemende jagters moet antwoord