BVG_Logo
BEAN 24/01 4824 0,00
CORN 24/01 2233,8 22,80
SOYA 24/01 5920 0,00
SUNS 24/01 5884 0,00
WEAT 24/01 4671 22,00
WMAZ 24/01 3130 -14,00
YMAZ 24/01 2932 -32,00

Regskenner

Regskenner
BUTCH VAN BLERK
37187 keer gelees
Mnr. Butch van Blerk praktiseer as prokureur en transportbesorger. Hy dien in kommissies van die Departement van Justisie, die Vereniging van Prokureursordes en die Kaapse Wetsgenootskap.

Vra 'n Vraag

Kyk in die Indeks na alle antwoorde om vas te stel of jou vraag nie reeds beantwoord is nie. Ons kan ongelukkig nie vae en baie algemene navrae beantwoord nie.

Vrae deur kundige beantwoord