Mense wat dink hulle het genoeg vir hul aftrede gespaar, besef nie altyd hulle kan tot ’n derde van hul lewe as afgetredenes deurbring nie. Studies toon ook meer as ’n derde van Suid-Afrikaners in hul 40’s het nie ’n behoorlike spaarplan nie en dat ons oor die algemeen heeltemal te min spaar vir ons aftrede. 

Tussen uitgawes, skuld en ’n beperkte salaris word daar dikwels nie voorsiening gemaak vir “eendag” of “wat as” nie. Veral tersiêre studiegelde, huis- en motorlenings en onvoorsiene uitgawes kan ’n duik in jou begroting maak. 

Die afwesigheid van ’n finansiële plan of spaarstrategie is egter gelykstaande aan ’n slegte plan vir jou toekoms. Jou finansiële plan moet voortdurend by jou persoonlike behoeftes en vereistes aangepas word. Dit moet kyk na jou inkomste, maar ook na hoe jy jou aftredejare wil deurbring. 

Vrae moet beantwoord word soos: Hoe wil jy eendag aftree? Wil jy steeds werk? Waar gaan jy woon? En hoe beïnvloed dit jou finansiële beplanning?

Laat ’n geakkrediteerde finansiële beplanner jou help om jou behoeftes te bepaal, hoeveel jy nodig gaan hê met aftrede en hoeveel jy maandeliks moet spaar.

Dié gratis vraelys van Citadel sal ook jou besluitneming kan lei, en hierdie gratis vraelys as jy binne 10 jaar wil aftree. 

’n Beleggingstrategie is noodsaaklik. Dit help jou om in beheer te wees van jou langtermynspaarplan. 

Christelle Louw, finansiële adiviseur by Citadel, gee dié riglyne oor hoeveel jy moet spaar:  

1. NOODFONDS

Maak voorsiening vir ’n noodfonds gelykstaande aan drie maande se salaris in ’n rentedraende rekening soos ’n geldmarkrekening. So ’n fonds help jou wanneer die onvoorsiene gebeur, soos die Covid-19-pandemie en die inperking. Onthou egter almal se omstandighede verskil, so gaan dink oor watter noodgevalle jy die afgelope tien jaar moes hanteer en hoeveel geld jy elke keer nodig gehad het. 

2. STUDIES

Spaar vir jou kinders se studies, of kyk of jy toegang kan kry tot oorskotbetalings op jou verband. 

3. SKULD

Hou by ’n spaarplan en begin jou skuld delg. Betaal enige skuld af met jou maandelikse inkomste, en probeer elke maand meer as die minimum betaal om jou terugbetalingstydperk te verkort. 

4. PENSIOEN

Hoe meer jy bydra tot jou pensioen, hoe meer spaar jy vir jou aftrede! Jy kan tot 27,5% van jou maandelikse belasbare inkomste tot jou pensioenfonds bydra. Oorweeg ook om te belê in ’n annuïteit met blootstelling aan buitelandse beleggings om sodoende jou risiko te diversifiseer. 

5. SPAARGELD

As ’n algemene reël moet jy in jou 20’s sowat 12% van jou salaris spaar per maand. Verhoog die persentasie na 20% tot 25% soos jy ouer word. 

Aftrede op 60 is min mense deesdae beskore, en baie moet so lank werk hulle kan. Moenie aanvaar jy sal tot jou dood kan aanhou werk en dat jy nie hoef te spaar nie. Gesondheidsprobleme of mediese ongeskiktheid kan beteken dat jy moet ophou werk.

Dissipline is die wagwoord. Besluit hoeveel geld jy per maand kan belê – en hou by jou besluit. Dit is nooit te laat om te begin spaar vir jou aftrede nie! 

Soek jy raad en leiding met jou aftrede of finansies? Citadel sal jou help om ’n finansiële padkaart vir die toekoms saam te stel. Besoek die webtuiste hier.