GROOTTE

Pas borsmaat 82 – 87 (92 – 97; 102 – 107) cm

Rondommaat 115 (130; 140) cm

Lengte tot skouer 70 (73; 75) cm

BENODIGDHEDE

8 (9; 10) x 50 g-bolle Elle Classic Wool Aran, kleur Leatherleaf 062

*Gebruik enige ander kleur as draad nie meer beskikbaar is nie.

5,5 mm-, 6 mm- en 7 mm en ekstra 6 mm-breipenne;

kabelpen

3 steekhouers

SPANNING

15 ste en 21 rye in ks met 6 mmbreipenne = 10 cm

AFKORTINGS

Aw – aweregs; beg – begin; dies – dieselfde;

dr – draai; dv – draad voor; fats – fatsoeneer;

gl – glip; grto – glip 1 st, r 1, trek glipsteek oor;

h/aan(af) – heg aan(af); her – herhaal;

K6/8A(V) = Kabel 6/8 agter(voor) = glip vlg 3 (4) ste op kabelpen

en hou agter(voor) werk, r 3 (4), r 3 (4) van kabelpen;

m – maak; oorbl – oorblywende;

r – regs; RK – regte kant; st(e) – steek(steke);

tes – tesame; VK – verkeerde kant; vlg – volgende;

vmeer – vermeerder; vmin – verminder; weersk – weerskante

BREI SÓ

AGTERPANT: H/aan 87 (97; 105) ste met 5,5 mm-penne.

1e ry: Met RK voor, r 1, (aw 1, r 1) tot end.

2e ry: Aw 1, (r 1 , aw 1) tot end. Her die twee rye nog een keer.

Neem 6 mmpenne en brei as volg: 1e ry: R. 2e ry: Aw. Brei deurgaans in ks en vmin 1 st (= brei 2 tes) aan beg en einde van 10e (8e; 10e) ry (tel ook 1e en 2e ry reeds gebrei) 4 (5; 5) keer = 79 (87; 95) ste *. Br reguit tot pant 52 cm is, eindig met ’n VK-ry.

Fats bo arms en skouers: Vmin 1 staan weersk van vlg ry en daarna aan weersk van elke 6e ry nog 1 (3;3) keer = 75 (79; 87) ste. Vmin 1 staan weersk van elke 4e ry 5 (3; 3) keer = 65 (73; 81) ste. H/af 2 ste aan beg van vlg 4 (6; 10) rye = 57 (61;61) ste. H/af 5 (6; 6) ste aan beg van vlg 2 rye = 47 (49; 49) ste. H/af 6 (7; 7) ste aan beg van vlg 2 rye = 35 ste. H/af alle ste vir hals agter.

VOORPANT: Brei soos agterpant tot *. Brei reguit in ks vir 4 (6; 4) rye.

Verdeel vir armsplete: Eerste sykant: Vlg ry: Met RK voor, r 8 (10; 12) ste, laat oorbl 71 (77; 83) ste op breispeld, dr. Vlg ry: Neem ekstra 6 mm-penne, r 2, aw tot end. Vlg ry: R. Her laaste 2 rye tot 44 rye gebrei is, eindig met ’n VK-ry. Laatste op breispeld. Middel: Met RK voor,  neem ekstra 6 mm-penne en las draad aan 71 (77; 83) ste, h/af 2 ste, r tot 59 (63; 67) ste op regterpen is, laat oorbl 10 (12; 14) ste ongebrei op steekhouer, dr. Vlg ry: Met VK voor, r 2, aw tot laaste 2 ste, r 2. Vlg ry: R. Her laaste 2 rye tot so lank soos sykant, eindig met ’n VK-ry. Laat ste op breispeld. Tweede sykant: Met RK voor, las draad aan 10 (12;14) ste, h/af 2 ste, r tot end = 8 (10;12) ste. Vlg ry: Aw tot laaste 2 ste,r 2. Vlg ry: R. Her laaste 2 rye tot so lank soos middel, eindig met ’n VK-ry. Laat ste op breispeld. Heg dele: Met RK voor, r 8 (10; 12) ste van eerste sykant, h/aan 2 ste, r 59 (63; 67) middelste ste, h/aan 2 ste, r 8 (10, 12 ) ste van tweede sykant =79 (87; 95) ste. Beg met ’n aw-ry en brei reguit in ks tot pant 52 cm is, eindig met aw-ry. Fats bo arms en skouers: Vmin 1 st aan weersk van vlg ry en daarna aan weersk van elke 6e ry nog 1 (3; 3) keer = 75 (79;87) ste. Vmin 1 st aan weersk van elke 4 e ry 4 (2; 3) keer = 67 (75;81) ste. Slegs 3e grootte: H/af 2 ste aan beg van vlg 2 rye = 77 ste. Fats regterhals: Slegs 1e en 2e groottes: Brei 3 rye reguit. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot daar 23 (28) ste op regterpen is, laat oorbl ste op steekhouer, dr. Slegs 3e grootte: Vlg ry: H/af 2 ste, r tot daar 28 ste op regterpen is, laat oorbl ste op steekhouer, dr. Alle groottes: Vlg ry: H/af 4 ste (=halsrand), aw tot end = 19 (24; 24) ste. Vlg ry: H/af 2 ste, r tot end = 17 (22; 22) ste. Vlg ry: H/af 3 ste, aw tot end = 14 (19; 19) ste. Vlg ry: H/af 2 ste, r tot end = 12 (17; 17) ste. Vlg ry: Vmin 1 st, aw tot end = 11 (16; 16) ste. Her laaste 2 rye 0 (1; 1) keer = 11 (13; 13) ste. H/af 5 (6; 6) ste aan beg van vlg ry = 6 (7; 7) ste. Brei 1 ry, h/af alle ste. Fats linkerhals: Slegs 1e en 2e groottes: Vlg ry: Met RK voor, las draad aan ste op houer, h/af vlg 19 (17; -) ste, r tot laaste 2 ste, r 2 tes = 23 (28; -) ste. Slegs 3e grootte: Met RK voor, las draad aan ste op houer, h/af vlg 17 ste, r tot end = 30 ste. Alle groottes: Vlg ry: H/af 2 ste, aw tot end = 21 (26; 28) ste. Vlg ry: H/af 4 ste (halsrand), r tot end = 17 (22; 24) ste. Vlg ry: H/af 2 ste, aw tot end = 15 (20; 22) ste. Vlg ry: H/af 3 ste, r tot end = 12 (17; 19) ste. Vlg ry: H/af 5 (2; 2) ste, aw tot end = 7 (15; 17) ste. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot end = 6 (14; 16) ste. Slegs 1e grootte: H/af alle ste. Slegs 2e grootte: Vlg ry: H/af 6 ste, aw tot end = 8 ste. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot end = 7 ste. H/af alle ste. Slegs 3e grootte: Her laaste 2 rye nog 1 keer = 13 ste. Vlg ry: H/af 6 ste, aw tot end = 7 ste. Brei 1 ry, h/af alle ste. Rolhals: Werk een synaat, bo armen skouernaat toe. Met RK voor, neem 6 mm-penne, tel op en r 43 ste aan halsrand voor en 35 ste aan halsrand agter = 78 ste. Vlg ry: R, vmeer 1 st aan weersk = 80 ste. 1e ry: Met RK voor, neem 7 mmpenne, aw 1 (= soom st), r 1, (aw 2,r 2) 2 keer, aw 6, r 6, aw 1, r 6, aw 6, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 4, r 6, aw 1, r 6, aw 6, r 2, aw 2, r 1, aw 1 (= soom st). 2e ry: r 1, aw 1, r 2, aw 2, r 6, aw 6, r 1, aw 6, r 6, (aw 2, r 2) 4 keer, r 4, aw 6, r 1, aw 6, r 6 (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 3e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 6, K6A, aw 1, K6V, aw 6, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 4, K6A, aw 1, K6V, aw 6, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 4e ry: Soos 2e ry. 5e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 5, *r 2 tes, r 5, draad om pen, aw 1, draad oor pen, r 5, grto, aw 5 *, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 3, her van * tot *, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 6e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 5, aw 7, r 1, aw 7, r 5 (aw 2, r 2) 4 keer, r 3, aw 7, r 1, aw 7, r 5, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 7e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 4, * r 2 tes, r 5, dv, r 1, aw 1, r 1, dv, r 5, grto, aw 4 *, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 2, her van * tot *, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 8e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 4, aw 8, r 1, aw 8, r 4, (aw 2, r 2) 4 keer, r 2, aw 8, r 1 , aw 8, r 4, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 9e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 3, * r 2 tes, r 5, dv, r 2, aw 1, r 2, dv, r 5, grto, aw 3 *, (r 2, aw 2) 4 keer, aw 1, her van * tot * , r 2, aw 2, r 1, aw 1. 10e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 3, aw 9, r 1, aw 9, r 3, (aw 2, r 2) 4 keer, (r 1, aw 9) 2 keer, r 3, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. 11e ry: Aw 1, r 1, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 2, * r 2 tes, r 5, dv, r 3, aw 1, r 3, dv, r 5, grto, aw 2 *, (r 2, aw 2) 4 keer, her van * tot *, r 2, aw 2, r 1, aw 1. 12e ry: R 1, aw 1, r 2, aw 2, r 2, aw 10, r 1, aw 10, r 2, (aw 2, r 2) 4 keer, aw 10, r 1, aw 10, r 2, (aw 2, r 2) 2 keer, aw 1, r 1. Her die 12 rye nog 3 keer. Vlg ry: Aw 1, r 1, ( aw 2, r 2) 5 keer, aw 1, ( r2 , aw 2) 9 keer, r 2, aw 1, (r 2,aw 2) 4 keer, r 1, aw 1. H/af alle ste.

AFWERKING: Werk oorbl nate toe.