Gebruik ses driehoeke om ’n sirkel te vorm wat ’n fokusontwerp skep vir ’n kussing of mandala. Driehoek-sirkel

Grootte: Driehoek: 10 cm-sye

Kleure: Die patroon gebruik 5 kleure

Moeilikheidsgraad: Relatief maklik

Crochet triangle cushion

MOTIEF

Met kleur 1; hekel 4 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.

Rdte 1: 1 ks, 6 kb in ring, gs in 1e kb. H/af.

Rdte 2: met kleur 2; 1 ks, 2 kb in dies st, 2 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb.

Rdte 3: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 1 kb oor, *1 kb in vlg kb, 5 ks; her van * tot einde, gs in beg-kb.

Rdte 4: (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 5 ks-ls tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Rdte 5: met kleur 3; heg aan in 1 kb wat in rdte 3 oorgeslaan is (vou rdte 4 na voor), 3 ks, 3 lb in dies st, 3 ks, *4 lb in vlg kb wat in rdte 3 oorgeslaan is, 3 ks; her van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.

Rdte 6: met kleur 4; heg aan met 1 ks en 1 kb in 3 ks-sp, 7 ks, *(1 kb, 1 vdsl om vlg kb tussen blomblare van rdte 4, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, 7 ks; her van * tot einde, eindig met 1 kb, 1 vdsl om kb tussen blomblare van rdte 4, gs in beg-kb. H/af.

Rdte 7: met kleur 5; 3 ks in 1e lb van rdte 5, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg 2 kb van rdte 6 (aan weerskante van die vdsl), *1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg 2 kb van rdte 6; her van * tot einde, gs in beg- 3 ks. H/af. Rdte 8: met kleur 4; heg met 1 ks en 1 kb aan in 4e lb van die 5 lb, 1 kb in vlg 2 lb, 1 vdsl om stam van vorige vdsl van rdte 6, (slaan lb agter vdsl oor), 1 kb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg lb deur 7 ks-ls van rdte 6, *1 kb in vlg 3 lb, 1 vdsl om stam van vorige vdsl van rdte 6 (slaan lb agter vdsl oor), 1 kb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg lb deur 7 ks-ls van rdte 6; her van * tot einde, gs in beg-kb. H/af. Rdte 9 (werk in agterlusse): Die rdte word slegs oor die 1e driehoek gehekel. Met die 2e en daaropvolgende driehoeke word hulle in die rdte aan mekaar gehekel. Met kleur 3; heg aan in vdsl met 4 ks, (1 dsl, 5 ks, 2 dsl) in dies vdsl, 1 dsl in vlg 3 kb, 1 lb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg vdsl, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg 3 kb, *(2 dsl, 5 ks, 2 dsl) in vlg vdsl, 1 dsl in vlg 3 kb, 1 lb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg vdsl, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg 3 kb; her van * tot einde, gs bo in beg-4 ks. H/af. AANMEKAARHEKEL VAN MOTIEWE Rdte 9 (werk in agterlusse): met kleur 3; heg aan in vdsl met 4 ks, 1 dsl in dies st, 2 ks, 1 ks deur die 5 ks-ls van vorige driehoek, terug met 2 ks, 2 dsl in dies st, 1 dsl in vlg 3 kb, 1 lb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 ks deur 6e st van vorige driehoek, terug met 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg vdsl, 1 kb in vlg kb, 1 hlb in vlg kb, 1 ks deur 6e st vanaf vorige vashegtings- ks, terug met 1 lb in vlg kb, 1 dsl in vlg 3 kb, 2 dsl in vlg 5 ks-ls, 2 ks, 1 ks deur vlg 5 ks-ls van vorige driehoek, terug met 2 ks, 2 dsl in dies vdsl, voltooi rdte soos reeds beskryf. MAAK DIE KUSSING MET DRIEHOEKIES

Benodigdhede

- 0,5 m stewige katoen

- 40 cm-ritssluiter

- 1,75 m koord

- Vinnis Colours Nikkim 100% katoendraad DK (50 g-bolle): 1 bol Natural, Blue Canard, Blue-Red, Purple Pink en Lavender

- 3,25 mm-hekelpen

- Algemene naaldwerkbenodigdhede

- Binnekussing Moeilikheidsgraad: Relatief maklik Patroon: Volg die patroon van die “Driehoek-sirkel” en hekel 6 driehoekies om ’n sirkel te vorm. PATROON VAN DIE RAND RONDOM DIE 6 DRIEHOEKIES

Rdte 1: 1 ks, *1 kb in verbindingst (tussen 2 driehoeke), 3 ks, 1 kb in vlg st, (3 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) 8 keer, 3 ks, slaan 1 st oor; her van * tot by laaste sp, i.p.v. 3 ks, hekel 1 ks, 1 hlb in beg-kb.

Rdte 2: *3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp; her van * tot einde, eindig met 1 ks, 1 hlb in vorige hlb.

Rdte 3: *4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp; her van * tot einde, eindig met gs in hlb.

Rdte 4: gs in vlg 4 ks-sp, 3 ks, 4 lb in dies sp, (2 ks, 1 lb in vlg 4 ks-sp) 3 keer, 2 ks, *5 lb in vlg sp, (2 ks, 1 lb in vlg sp) 3 keer, 2 ks; her van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.

Rdte 5: 3 ks, 1 lb in vlg 2 lb, 2 lb-tes oor vlg 2 lb, 2 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks, *2 lb-tes oor vlg 2 lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb-tes oor vlg 2 lb, 2 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks; her van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.

Rdte 6: 3 ks, 2 lb-tes oor vlg 2 lb, 2 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in 3 ks-sp, 2 ks, slaan 1 lb oor, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 ks, *3 lb-tes oor vlg 3 lb, 2 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg 3 ks-sp, 2 ks, slaan 1 lb oor, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 ks; her van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.

Rdte 7: 6 ks, 1 lb in dies st, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, slaan 1 lb oor, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) bo in gesamentlike 3 lb, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, slaan 1 lb oor, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp; her van * tot einde, gs in 3e van beg-6 ks. Rdte 8: gs in vlg sp, 1 kb in dies sp, *5 ks, 1 kb in vlg 3 kssp; her van * tot einde, gs in beg-kb. Rdte 9: gs in vlg 5 ks-sp, (3 kb, 2 ks, 3 kb) in dies sp, hekel (3 kb, 2 ks, 3 kb) in elke 5 ks-sp tot einde, gs in 1e kb. H/af. MAAK VAN KUSSING

  1. Knip ’n sirkel van 48 cm in deursnee uit die materiaal. Vou res van materiaal dubbeld. Vou die sirkel in die helfte en plaas die voukant 2 cm weg van die oop kant van die materiaal. Knip die 2 halfsirkels uit.
  2. Inwerk van die ritssluiter: Plaas die 2 halfsirkels met RK op mekaar en stik die 2 punte slegs 4 cm vas. Ryg die naat in die middel met lang steke verder vas. Plaas die ritssluiter met sy RK op die oop naat (ryggedeelte) aan die VK en ryg vas. Stik die ritssluiter aan die RK aan weerskante vas. Trek die rygsdraad uit. Laat die ritssluiter ’n entjie oop.
  3. Werk die gehekelde sirkel op die materiaalsirkel vas.
  4. Plaas die 2 sirkels met RK opmekaar en werk rondom vas. Laat ’n klein opening waardeur die koord se punte moet deur. Dop die kussing om en pars die naat.
  5. Werk die koord aan die naat rondom vas en steek die 2 punte in die opening en stik vas.
  6. Steek die binnekussing in.

hekel-teelmotiewe-groter

Dié patrone is ’n uittreksel uit Hekel Teelmotiewe met ’n Verskil deur Karen Adendorff