Inkopielys

• raamwerk: nege behandelde dennehoutlatte van 3000 x 38 x 38mm – vir ’n hondehok van 950 x 950 x 950 mm (sonder die dak) en ’n totale hoogte van 1150mm (met die dak)

Ons het dié lengtes soos volg gesaag:

• (A) Regop pale: vier behandelde dennehoutlatte van 1050 x 38 x 38mm

• (B) Dwarsstutte en spanstuk: twaalf behandelde dennehoutlatte van 874 x 38 x 38 mm vir die dwarsstutte aan die voor-, agter- en sykante, en die spanstuk oor die vloer

• (C) Dakhelling en dwarsbalk bo die deur: vyf behandelde dennehoutlatte van 550 x 38 x 38mm

Ook

• twee velle 4mm-NuTec-bord van 1200 x 3000mm

• ± tagtig spaanderbordskroewe (8 x 60mm) om die raamwerk aanmekaar te sit

• ±honderd spykers (3 x 32mm) om die NuTec-bord aan die raamwerk vas te sit (óf gebruik Alcolin Fix-All)

• waterbestande houtlym

• 80-grint-skuurpapier

• Permabond (opsioneel)

• verf (ons het swart vir die dak en wit vir die sykante gebruik)

Gereedskap

• skerp potlood

• maatband

• elektriese boor en 3mm-houtboorpunt

• koordlose boor

• uitsnysaag

• hamer

• skuurder

Projeknotas

• Ons benodigdhede is voldoende vir ’n ekstragroot hondehok. As jy ’n kleiner een nodig het, moet jy jou mate en benodigdhede daarvolgens aanpas.

• Maak seker die houthandelaar saag akkuraat. Net 1mm te veel of te min kan jou hoofbrekens besorg wanneer jy die dele aanmekaar sit.

Projekgids

Alternatief Gebruik laaghout as jou hondehok op ’n warm, beskutte plek gaan staan.

So maak jy

1 Meet en maak ’n merk 100 mm van een punt van elke regop paal van 1 050 x 38 x 38 mm (A). Dié 100 mm-dele vorm die pote.

HPIM4479

2 Gebruik vier van die behandelde dennehoutlatte van 874 x 38 x 38 mm (B) en die 8 x 60mm-spaanderbordskroewe om die vier regop pale by die 100 mm- merk aanmekaar te las om ’n kas te vorm. BELANGRIK Onthou om al die lasplekke te lym voordat dit aanmekaar geskroef word.

HPIM4482

3 Gebruik nog vier behandelde denne- houtlatte van 874 x 38 x 38 mm (B) om die bokante van die regop pale op dieselfde manier te las. Jy moet nou ’n raamwerk van 950 x 950 x 950mm (1 050mm minus die 100mm-pote) aan die buitekante hê. Besluit watter kant die voorkant van die hondehok moet wees. Sit ’n ander B-lengte in die middel oor die onderkant van die raamwerk (van links na regs) om ’n stewige dwarsbalk vir die vloer te vorm.

HPIM4488

4 Gebruik twee van die behandelde dennehoutlatte van 874 x 38 x 38 mm (B) en een behandelde dennehoutlat van 550 x 38 x 38mm (C) om die raamwerk vir die deuropening te maak. Gebruik die spaanderbordskroewe om die twee B-lengtes in posisie vas te skroef – dit moet 124 mm na binne wees aan die binnekant van elk van die voorste regop pale. Skroef die 550mm-dwarsbalk (C) vas tussen die twee nuwe regop pale – dit moet 650 mm bo die dwarsbalk aan die onderkant van die raamwerk se voorkant wees.

HPIM4493

5 Besluit op die helling van jou dak (dié een is 45o). Bring die toepaslike hoeke op die punte van elk van die vier oorblywende 550 mm-dele aan (twee vir die voorkant en twee vir die agterkant) en saag die hoeke met die uitsnysaag uit. Skroef dit aan die boonste hoeke van die raamwerk vas, sowel as waar dit by die nok bymekaar kom.

HPIM4496

6 Sit die NuTec-bord op die grond neer en sit die raamwerk van die hondehok bo-op. Trek die buitelyn van die raamwerk met ’n potlood af en saag dan met die uitsnysaag op dié lyn. Sit die bord in die raamwerk bo- op die raamwerkbasis en spyker dit aan die buiteraamwerk én die dwarsbalk vas.

HPIM4502

7 Herhaal dié metode vir die merk en uitsaag van die panele vir die sykante, voorkant, agterkant en dak.

HPIM4507

8 Sit dié bord op die buitekant van die raamwerk en spyker dit vas. BELANGRIK Maak seker die twee dakdele sit styf teen mekaar waar dit aan die bokant bymekaar kom.

HPIM4510

9 Skuur die rande van die hele struktuur met die 80-grint-skuurpapier en verf dit in die kleur(e) van jou keuse.

HPIM4526

WENK Jy kan eers ’n laag Permabond-bind-en-kloumiddel op die panele verf sodat die verf beter aan die bord sal kleef.