Verlig ’n donker kol in jou huis met dié lampie!

Wat jy nodig het

• 30 mm-hout-gordynstok, gesaag in twee stukke van 550 mm en 200 mm

• 150 mm x 13 mm-tappen

• elektriese koord

• ligsok en gloeilamp

• kragprop

So maak jy ...

https://youtu.be/oP31N7WHtVs

Begin 3 cm van die een ent van die 550 mm-gordynstok af en maak dan vier eweredig gespasieerde merke. Boor ’n gat van minstens 10 mm regdeur die stok by elke merk. Boor ook ’n 13 mm-gat (dié slag net halfpad deur die hout) sowat 1 cm onder die laaste 10 mm-gat. Boor nog ’n 13 mm-gat halfpad deur die hout in die middel van die korter stok. Gebruik Alcolin Fast Set Wood Glue en lym die 13 mm-tappen tussen die kort en die lang stok vas. Ryg die elektriese koord deur die 10 mm-gate, heg die sok en lamp aan die een punt en die kragprop aan die ander punt – en laat daar lig wees!