Projeknotas
  • Die klaar grootte is sowat 80cm in deursnee.
  • Dit sal ± R360 vir 12 bolle hekeldraad teen R30 elk kos.

KLEURSKEMA

Begin en rondte 1– wit

Rondte 2 – groen

Rondte 3 – ligblou

Rondte 4 –  ligpers

Rondte 5?6 –  koraal

Rondte 7 – donkerpers

Rondte 8?9 – wit

Rondte 10?13 – donkerpers

Rondte 14 – koraal

 

INKOPIELYS

• T-hempdraad (1 x 100 g elk wit, groen, ligblou en ligpers; 2 x 100 g oranje/koraal;5 x 100 g donkerpers)

GEREEDSKAP

• nr. 10-hekelpen

AFKORTINGS

st(e) steek/steke

ks-sp(ies) kettingsteek-spasie(ies)

kb kortbeen

ks kettingsteek

gs glipsteek

lb langbeen

gop garing om hekelpenpof-st pof-steek [gop, steek pen deur steek aangedui, gop en trek lus tot die lengte van ’n lb] 3 keer, steek pen deur dieselfde steek elke keer, gop en trek deur al 7 lussies op pen, ks om st klaar te maak.

So maak jy...

Die mandala word in die rondte gehekel met bogenoemde kleure (of kies jou eie kleurskema). Vir ’n netjiese afwerking, werk die punte van die draad dadelik weg sodra jy van kleur verwissel.

Begin: wit

Maak 7 ks en vorm ’n ring met gs.

Rondte 1: wit

2 ks (tel nie as st nie), 11 pof-st in die ring (onthou om elke pof-st te eindig met 1 ks). Heg met ’n gs aan die bokant van die eerste pof-st.

Rondte 2: groen

Heg draad tussen enige 2 pof-st. 3 ks (tel as 1 lb), 2 lb in dieselfde spasie, 3 lb in elke spasie tussen pof-st, eindig af met ’n gs in die derde ks van eerste lb (3 ks). Eindig af.

Rondte 3: ligblou

Heg draad tussen enige twee 3 lb-groepe. 3 ks (tel as 1 lb), 2 lb in dieselfde spasie, 2 ks, [3 lb in elke spasie tussen twee 3 lb-groepe, 2 ks] 10 keer, heg met ’n gs in 3de ks van eerste lb (3 ks). Eindig af.

Rondte 4: ligpers

Heg wol in enige 2-ks-sp, 3 ks (tel as 1 lb), 4 lb in dieselfde 2-ks-sp, 1 ks, [5 lb, 1 ks] in elke 2-ks-sp reg rondom, heg met ’n gs in 3de ks van die eerste lb (3 ks). Eindig af.

Rondte 5: koraal

Heg wol in enige 1-ks-sp, 1 ks (tel nie as ’n st nie), 1 kb in eerste 1-ks-sp, 7 ks, [1 kb in die volgende 1-ks-sp, 7 ks] 10 keer, gs in 1ste kb om te heg.

Rondte 6: koraal

Gs in 7-ks-sp, 3 ks (tel as 1 lb), 7 lb in dieselfde sp, [8 lb in elke 7-ks-sp] rondom, heg met gs in die 3de ks van die eerste lb (3 ks). Eindig af.

Rondte 7: donkerpers

Heg wol in enige lb, 3 ks (tel as 1 lb), 1 ks, mis 1 st, [1 lb in volgende st, 1 ks, mis 1 st] tot einde van die rondte, heg met gs in 3de ks van eerste lb (3 ks). Eindig af.

Rondte 8: wit

Heg wol in enige 1-ks-sp, 2 ks, [1 kb in elke lb, 1 ks] tot die einde, heg met gs in die 2de ks van die begin.

Rondte 9: wit

3 ks (tel as lb), 1 lb in dieselfde sp, 2 ks, [2 lb, 2 ks] in elke 1-ks-sp rondom, heg met ’n gs in 3de ks van eerste lb (3 ks). Eindig af.

Rondte 10: donkerpers

Heg wol in enige 1-ks-sp, 3 ks (tel as lb), 1 lb in dieselfde sp, 1 ks, [2 lb, 1 ks] in elke 1-ks-sp rondom, heg met gs in 3de ks van die eerste lb (3 ks).

Rondte 11: donkerpers

3 ks (tel as 1 lb), 1 lb in dieselfde spasie, 2 ks, [2 lb,2 ks] in elke 1-ks-sp tot einde, heg met gs in 3de ks van eerste lb (3 ks).

Rondte 12: donkerpers

3 ks (tel as lb), 1 lb in dieselfde spasie, 1 ks, [2 lb, 1 ks] in elke 2-ks-sp rondom, heg met gs in 3de ks van eerste lb (3 ks). Herhaal rondte 10, 11 en 12 (donkerpers) x 1.

Rondte 13: donkerpers

3 ks (tel as 1 lb), 2 lb in dieselfde spasie, 1 ks, [3 lb,1 ks] in elke 1-ks-sp tot einde, heg met gs in 3de ks van eerste lb (3 ks). Herhaal rondte 13 (donkerpers) x 4.

Rondte 14: koraal 

2 ks, [kb in elke lb, 5 ks in elke ks-sp] tot einde, heg met gs in 2de ks van eerste kb (2 ks).