Media24 bied klein agentskappe (wat aan sekere vereistes voldoen) 25% bonusadvertensieruimte vir elke rand advertensieruimte wat bespreek en betaal word op ons digitale en drukmediaplatforms.

Die bonus-advertensieruimte sal volgens Media24 se diskresie en in oorleg met die kwalifiserende agentskappe op die beskikbare inventaris geplaas word.

Media24 bied die bonus-advertensie-ruimte vir ’n tydperk van drie jaar aan, van 1 Julie 2018 tot 30 Junie 2021. Daar is ’n limiet van R35 miljoen (vyf-en-dertig miljoen rand) per jaar op hierdie advertensieruimte, en dit sal dienooreenkomstig bestuur word.

Om in aanmerking te kom vir hierdie aanbod, moet agentskappe:

  • ’n Totale omset van minder as R50 miljoen (vyftig miljoen rand) per jaar hê;
  • Oorwegend in swart besit wees, soos gedefinieer in die Wet op Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging (BBBEE) (Artikel 53 van 2003 en die relevante BBBEE-kodes), en bewys kan lewer van sy BBBEE-status.
  • Die omset en eienaarskapstatus in beëdigde verklarings bevestig.

Media24 behou die reg voor om enige verdere inligting aan te vra om seker te maak dat agentskappe aan bogenoemde kriteria voldoen.

Advertensieruimte wat deur hierdie inisiatief bespreek word, is aan die standaardbepalings en -voorwaardes van Media24 onderworpe.
’n Afskrif van die bepalings en voor-waardes wat op hierdie aanbod van toepassing is, sal op versoek verskaf word.

Hierdie aanbod is deel van ’n skikking wat op 18 Junie 2018 tussen Media24 en die Mededingingskommissie bereik is. Die oogmerk daarvan is om kwalifiserende agentskappe se toegang tot die bedryf te verbeter en die bedryf te transformeer.

As jy as ’n kwalifiserende agentskap wil registreer om hierdie geleentheid te benut, kontak asb. mnr. Johan Botha via e-pos by johan.botha@media24.com.